Subota 11 Srpanj 2020
×

Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 62

Pretraga

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Business

Otvaranje tvrtke

09 Sij 2009
(Reading time: 3 - 6 minutes)
Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
FINA - 1. korak

Dolaskom na HITRO.HR šalter u FINI započinjete proces osnivanja trgovačkog društva. Vašem društvu prvo morate dati ime. Uvidom u bazu podataka FININI zaposlenici će provjeriti postoji li već društvo s takvim ili sličnim imenom.


Sve ćete informacije o potrebnoj dokumentaciji te obrasce i uplatnice dobiti na HITRO.HR šalteru.

Ime društva

Pored predloženog imena društva, potrebno je pripremiti i alternativna imena ako kojim slučajem u bazi podataka postoji društvo s istim ili sličnim imenom
Pri odabiru imena društva možete se koristiti internetskom stranicom Ministarstva pravosuđa

Uplate i obrasci

Sve ćete informacije o potrebnoj dokumentaciji te obrasce i uplatnice dobiti od djelatnika servisa HITRO.HR
Sve potrebne uplate možete obaviti na šalterima HITRO.HR
 

JAVNI BILJEŽNIK - 2. korak

Prijavu za upis u sudski registar (obrazac Po) i neke njezine priloge potrebno je ovjeriti kod javnog bilježnika

Kod javnog bilježnika ponesite osobnu iskaznicu ili putovnicu (obvezna za strance).Obvezna je nazočnost svih osnivača i drugih osoba čije je potpise potrebno ovjeriti

Kod javnog bilježnika ovjerite odnosno solemnizirajte

Prijavu za upis u sudski registar (obrazac Po)
Osnivački akt - društveni ugovor (moraju ga potpisati svi osnivači) ili izjavu o osnivanju društva (ako društvo osniva samo jedna osoba)
Izjavu članova ovlaštenih za zastupanje društva da prihvaćaju postavljanje
Odluku o imenovanju članova uprave
Potpis direktora ili potpise članova uprave
Potpise članova nadzornog odbora (ako društvo ima nadzorni odbor)
Odluku o imenovanju prokurista društva (ako društvo ima prokurista)
Potpis prokurista (ako društvo ima prokurista)
Odluku o određivanju adrese društva


Izvor: HITRO.hr

 

FINA - 3. korak

Prijavu za upis u sudski registar sa svim potrebnim prilozima predat ćete na šalteru HITRO.HR u FINI.

Po upisu u sudski registar rješenje će vam dostaviti trgovački sud.

Nakon upisa društva u sudski registar potrebno je izraditi pečat


Dokumentacija potrebna za upis

Obrazac prijave za upis u sudski registar (Po)
Osnivački akt - društveni ugovor ili izjavu o osnivanju društva
Odluka o imenovanju članova uprave
Popis članova osnivača društva
Popis članova ovlaštenih za zastupanje društva
Izjave članova ovlaštenih za zastupanje društva da prihvaćaju postavljanje
Potpis direktora ili potpisi članova uprave
Popis članova nadzornog odbora (ako društvo ima nadzorni odbor)
Potpisi članova nadzornog odbora (ako društvo ima nadzorni odbor)
Odluka o imenovanju prokurista društva (ako društvo ima prokurista)
Potpis prokurista (ako društvo ima prokurista)
Odluka o određivanju adrese društva
Obrazloženje imena (tvrtke) ako se radi o stranom imenu
Potvrda o uplati osnivačkog pologa
Dokaz o plaćenoj sudskoj pristojbi za prijavu i donošenje prvostupanjskog rješenja o upisu i dokaz o plaćenom predujmu za troškove objavljivanja upisa u sudski registar u Narodnim novinama


Izvor: HITRO.hr

 

 

FINA - 4. korak

Po donošenju Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku istu ćete dobiti na šalteru HITRO.HR u FINI.

Nakon dobivanja Obavijesti o razvrstavanju možete na šalteru HITRO.HR ili u banci otvoriti račun (na šalteru HITRO.HR možete otvoriti račun u onoj banci za koju FINA obavlja poslove otvaranja računa ili posreduje u obavljanju tih poslova).

Prijavu o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa (Tiskanica M-11P) i Prijavu o početku osiguranja (Tiskanica M-1P) možete predati na šalteru Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u FINI, u roku od 15 dana od dana početka poslovanja.

Prijavu o obvezniku uplate doprinosa (Tiskanica 1), Prijavu na osnovno zdravstveno osiguranje za osiguranu osobu (Tiskanica 2) i Prijavu na osnovno zdravstveno osiguranje člana obitelji (Tiskanica 3) možete predati na šalteru Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u FINI, u roku od 15 dana od dana početka poslovanja.

Nakon što ste registrirali tvrtku na Trgovačkom sudu, a želite početi s radom ugostiteljske, trgovačke, turističke ili djelatnosti prijevoza morate od nadležnih ureda pribaviti Rješenje o ispunjenju minimalno tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje gospodarskih djelatnosti.

Otvaranje računa - potrebno je ponijeti:

Rješenje o upisu u sudski registar (priložiti presliku, izvornik dati na uvid)
Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku (priložiti presliku, izvornik dati na uvid)
Pečat
Osobnu iskaznicu

Prijava HZMO-u

Uz prijavu M-11P na uvid je potrebno dati sljedeću dokumentaciju:

Rješenje o upisu u sudski registar (i za podružnicu, ako društvo ima podružnicu)
Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku.
Potpisni karton
Pečat

Uz prijavu M-1P na uvid je potrebno dati sljedeću dokumentaciju:

Ugovor o radu
Radnu knjižicu
Osobnu iskaznicu
Radnu dozvolu (ako je zaposlenik strani državljanin)
Prijava HZZO-u

Potrebno je priložiti:

Rješenje o upisu u sudski registar
Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku
Prijavu HZMO-u (kopija obrazaca M-11P i M-1P)
Dokaz o prebivalištu (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)
Ugovor o radu

Izbor obveznog mirovinskog fonda (OMF)

Osobe koje se prvi puta zapošljavaju, a u trenutku zapošljavanja su mlađe od 40 godina, obvezne su uključiti se u II. stup mirovinskog osiguranja. Obvezni mirovinski fond potrebno je izabrati u roku od 3 mjeseca od dana zapošljavanja. Ako osoba u tom roku ne izabere obvezni mirovinski fond, REGOS je raspoređuje u jedan od fondova.

Osobe koje se prvi puta zapošljavaju, a u trenutku zapošljavanja imaju između 40 i 50 godina, ako žele, mogu se uključiti u II. stup mirovinskog osiguranja. Obvezni mirovinski fond potrebno je izabrati u roku od 6 mjeseci od dana zapošljavanja. Ako osoba u tom roku ne izabere obvezni mirovinski fond, trajno gubi mogućnost članstva u II. stupu mirovinskog osiguranja.

Obvezni mirovinski fond moguće je izabrati u svim poslovnicama FINA-e. Potrebno je ponijeti osobnu iskaznicu i doći na šalter Središnjeg registra osiguranika (REGOS).

Minimalni tehnički uvjeti (MTU)

Što su minimalni tehnički uvjeti? Tvrtke i obrti registrirani za obavljanje ugostiteljske, trgovačke, turističke i djelatnosti prijevoza, prije početka rada moraju od nadležnog ureda za gospodarstvo pribaviti rješenje da prostor i oprema ispunjavaju propisane uvjete za obavljanje navedenih djelatnosti. Više o ishođenju MTU možete saznati od djelatnika u HITRO.HR uredima u Financijskoj agenciji (FINA) kao i u nadležnim Uredima za gospodarstvo u županijama i gradu Zagrebu ili na slijedećim web stranicama.
Važno!

Nakon upisa u sudski registar i registar Državnog zavoda za statistiku potrebno je izvršiti prijavu društva u poreznoj upravi, nadležnoj prema sjedištu društva, radi upisa u registar obveznika poreza na dobit i PDV-a (na uvid se daje rješenje o upisu u sudski registar, Obavijest o razvrstavanju te potpisni karton).


Izvor: HITRO.hr

 


Comments powered by CComment

WMD hosting

wmd dno